Mensen maken west

Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam West kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

Fonds voor West valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om € 60.000 projectbudget voor Fonds voor West bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren – het staat niet vast dat dit streefbedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Oost mooie buurtinitiatieven ondersteunen. 

Tien keer per jaar komen de buurtcomitéleden – vrijwillig, betrokken buurtbewoners uit Oost – bij elkaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de criteria en hun eigen kennis en expertise. Dat betekent dat er gemiddeld € 6.000 te verdelen is per vergadering – er moeten dus scherpe keuzes gemaakt worden. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel of gedeeltelijk binnen de criteria past maar niet toegekend wordt omdat er beter passende aanvragen zijn. 

Initiatiefnemers:
Partners: