Mensen maken west

Deadlines voor aanvraag

Wanneer je voor de deadline het aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen 2 weken na de vergadering de uitslag. In januari, augustus en december is er geen vergadering.

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen besluiten. Fonds voor West ondersteund geen projecten met terugwerkende kracht.

2022

Deadline             Vergadering

31 januari              16 februari

15 maart                23 maart

12 april                  20 april

10 mei                    18 mei

13 juni                    22 juni

5 juli                       13 juli

(let op: de ronde van juli is een themaronde ‘Mensen vieren Amsterdam‘)

12 september        21 september

10 oktober             26 oktober

14 november         23 november

 

 

Initiatiefnemers:
Partners: