Mensen maken west

Download logo’s & banners

Fonds voor West kan zijn werk doen door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Ymere, maar ook door giften van lokale West-makers. Door mee te werken aan het vergroten van onze naamsbekendheid – en ons logo te laten zien – help je ons nieuwe donateurs aan te trekken. Hierdoor kunnen wij ook de komende jaren mooie buurtinitiatieven blijven ondersteunen.

Download

Initiatiefnemers:
Partners: