Mensen maken west

FONDS VOOR WEST

Fonds voor West ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om het stadsdeel mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur of sport. Projecten waar buurtbewoners actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die de saamhorigheid in de buurt vergroten.

Fonds voor West is er voor iedereen die wil bijdragen aan een mooier West! Fonds voor West is laagdrempelig, simpel en snel. Geen ingewikkelde aanvraagprocedures, geen hoge eisen, anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven of behoefte aan hebben. Dat is waar Fonds voor West voor staat!

Laatste nieuws en projecten

Fonds voor West Ontwerpwedstrijd

Ontwerp voor je buurtbewoners – Maak West mooier! Fonds voor West heeft samen met Stadsdeel West het initiatief genomen om lokale kunstenaars in Amsterdam West een hart onder de riem te steken. Er is een plan bedacht om driehoeksborden door…

Hallo buren! Online

Zit jij ook zoveel thuis in Oud-West? Op Hallo buren! Online kan je live voorstellingen bezoeken zien van artiesten uit jouw buurt en elkaar digitaal ontmoeten. Initiatiefnemer is kunstenaar Danilo Joanovic. Een prachtig project om samen het buurtleven in Oud-West…

Deadline versnelde procedure 1 juni

De doorlopende versnelde procedure van de buurtfondsen van Amsterdam heeft al veel bijzondere projecten ondersteund. Zo was er een balkonfeest met Koningsdag, werd er door Stichting Samen Kracht gekookt voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken,…

Versterk jouw initiatief met een Amsterdam Impuls

In samenwerking met MAEX Amsterdam organiseert Mensen Maken Amsterdam een aantal keer per jaar de Amsterdam Impuls. Via deze impuls kun je – als je initiatief op MAEX Amsterdam staat – een aanvraag doen voor ondersteuning van jouw organisatie. Dus ben…

Versnelde procedure buurtfondsen

Vanaf vandaag starten we met een doorlopende procedure voor bewoners die een klein corona-gerelateerd project willen uitvoeren en hier (direct) financiële ondersteuning bij nodig hebben. In totaal is er gezamenlijk 5.000 euro te verdelen door de buurtfondsen, ofwel 10 keer…

Initiatiefnemers:
Beheerd door: