Mensen maken west

Procedure

Elke bewoner met een goed idee voor West kan een aanvraag doen bij het fonds. We willen de manier waarop je kunt aanvragen dan ook zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Kom je er als aanvrager niet uit of wil je meer weten over het fonds dan mag je natuurlijk altijd contact opnemen. Wij gaan graag met je in gesprek. Verder werken we ook met verschillende partners in West, die bijstaan in het doen van aanvragen, en je ook in contact kunnen brengen met vrijwilligers die jou kunnen helpen met het opzetten en uitvoeren van je idee.

Hoe gaat een aanvraag in z’n werk?

1) aanvraag
Vul het Aanvraagformulier in. Dit vindt je onder de knop AANVRAGEN rechts in het scherm.
Mail het ingevulde formulier naar Fonds voor West: info@fondsvoorwest.nl.

2) ontvangst
FvW stuurt een ontvangstbevestiging, checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie

3) beoordeling
Het buurtcomité komt maandelijks bijeen om te beoordelen en te beslissen. De week erna krijg je de uitslag.

4) beslissing
Het buurtcomité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het Fonds voor West. Je ontvangt een afwijzing.

Advies: Het comité brengt je eenmalig – via een doorverwijzing – met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover per email bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

5) toekenning
Als er geld wordt toegekend, ontvang je een mail van de lokale coördinator. In de correspondentie worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd.

Klachtenprocedure
Fonds voor West valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam. Bij Stichting Mensen Maken Amsterdam werken we niet met een bezwaarprocedure. We gaan met je in gesprek als hier behoefte aan is of als je het ergens mee oneens bent. Heb je vragen of een klacht over de behandeling van je aanvraag bij een van buurtfondsen? Neem contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds. De lokale coördinator gaat – samen met een van de buurtcomitéleden – graag met je in gesprek. Mocht je er samen met de lokale coördinator niet uitkomen, neem dan contact op met Eefke van Nuenen of Ailbhe Cunningham van Mensen Maken Amsterdam. Indien nodig kunnen zij de vraag of klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Mensen Maken Amsterdam.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: