Mensen maken west

FONDS VOOR WEST

Fonds voor West ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om het stadsdeel mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur of sport. Projecten waar buurtbewoners actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die de saamhorigheid in de buurt vergroten.

Fonds voor West is er voor iedereen die wil bijdragen aan een mooier West! Fonds voor West is laagdrempelig, simpel en snel. Geen ingewikkelde aanvraagprocedures, geen hoge eisen, anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven of behoefte aan hebben. Dat is waar Fonds voor West voor staat!

Laatste nieuws en projecten

Fonds voor West is weer op zoek naar leden voor ons buurtcomité!

Fonds voor West is weer op zoek naar leden voor ons buurtcomité! Fonds voor West zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die…

Het Grote Corona Herinner- en Fantasieboek

Kinderboekenschrijver Martine van der Horn gaat samen met kinderen het Grote Corona Herinner-en Fantasieboek maken. Ze organiseert een kinderschrijf-/tekenworkshop in West om de coronatijd op een creatieve manier te verwerken. Heeft u een kind van 6 tot 12 jaar en…

Fonds voor West Ontwerpwedstrijd

Ontwerp voor je buurtbewoners – Maak West mooier! Fonds voor West heeft samen met Stadsdeel West het initiatief genomen om lokale kunstenaars in Amsterdam West een hart onder de riem te steken. Er is een plan bedacht om driehoeksborden door…

Hallo buren! Online

Zit jij ook zoveel thuis in Oud-West? Op Hallo buren! Online kan je live voorstellingen bezoeken zien van artiesten uit jouw buurt en elkaar digitaal ontmoeten. Initiatiefnemer is kunstenaar Danilo Joanovic. Een prachtig project om samen het buurtleven in Oud-West…

Deadline versnelde procedure 1 juni

De doorlopende versnelde procedure van de buurtfondsen van Amsterdam heeft al veel bijzondere projecten ondersteund. Zo was er een balkonfeest met Koningsdag, werd er door Stichting Samen Kracht gekookt voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken,…

Initiatiefnemers:
Beheerd door: