Mensen maken west

Organisatie

Vanaf december 2019 kunnen bewoners uit Amsterdam West een aanvraag indienen bij Fonds voor West. Deze aanvragen worden beoordeeld door het Fonds voor West buurtcomité. Binnenkort zal hier meer informatie te vinden zijn over de bewoners van West die deel uitmaken van het buurtcomité van Fonds voor West. De buurtcomitéleden werken volgens de richtlijnen die hier Richtlijnen Buurtcomite 2020 zijn opgesteld.

Het buurtcomité wordt ondersteund en aangestuurd door de lokale coördinator van Fonds voor West: Peter Siegel.

Fonds voor West is een initiatief van Stichting Mensen Maken Amsterdam. Het buurtfonds wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze laatste twee partijen waren eerder betrokken bij de totstandkoming van Fonds voor OostFonds voor ZuidoostFonds voor NoordFonds voor Zuid en Fonds voor Nieuw-West.

 

 

Initiatiefnemers:
Partners: