24 oktober 2023

Kunst op papier

In Amsterdam West verzorgde kunstenaar Philo Ouweleen een tentoonstelling: Veelzijdigheid van kunst op papier. Bij de opening gaf zij een laagdrempelig toelichting over haar werk aan bezoekers. Daarnaast werd bij deze tentoonstelling een creatief workshopprogramma aangeboden in de ruimte aangrenzend aan de galerie. Vijf kunstenaars lieten bezoekers kennismaken met de veelzijdigheid van kunst op papier. Meer informatie: www.philoouweleen.com/blog/artonpaper 

Deze workshops zorgden ervoor dat buurtbewoners op een laagdrempelige manier kennis konden maken met kunst op papier. Door een toegankelijke prijs per workshop, konden veel verschillende mensen deelnemen. Niet alleen het maken van kunst kwam aanbod, maar ook informatie over de oorsprong van deze Japanse kunstvormen. De verschillende workshops werden door verschillende kunstenaars geven, om ook hen zo een podium te bieden. 

“Ik heb een informatief, creatief en verbindend project heb opgezet voor de buurt, verzorgd en laagdrempelige informatieve kennismaking met kunst op papier, Japanse gewoontes en gebruiken (omdat mijn kunst vaak over Japan gaat) geintroduceerd (en daarmee dialoog over onze eigen cultuur en andere culturen op touw gezet) en onderlinge verbinding tussen bezoekers van de expositie en workshops mogelijk gemaakt.” – Philo Ouweleen